Блог секцията на фирма Дакс

Как да различим естествената от изкуствената кожа

Естествената кожа е натурален продукт с характерна миризма. Повърхността и носи следи от бръчки,гънки,драскотини, което доказва естесвения произход. Обичайно обратната страна на естествената кожа,която се нарича „мавия” е също естествена, докато  изкуствените кожи са обикновено на текстилна основа .Това може да бъде проследено при срезовете на продуктите , като леко се обърне среза и се види каква е основата. Ако е текстилна значи кожата е изкуствена.
Друг сигурен начин е да се огледат порите на кожата- при изкуствените кожи те са много симетрично и равномерно разположени,както може само машина да ги направи.
Много достоверен е един опит със запалка / с огън/- ако за кратко естествена кожа бъде подложена на  огън от запалка например, тя няма да да се запали, ще мирише на опърлено.
Ако кожата е изкуствена то от пламъка тя ще се запали. Изключение при този опит правят някои аналинови кожи, които са лесно запалими.
Така имаме четири базови критерия за идентифициране на кожите-мириса, мавията, порите и
горливостта.
Има изкуствени кожи, които са много добри имитации на естествените, дори  и по мирис. Затова може би  цената на  продукта също може да подскаже вида на материала.